Facebook
Język  
World IPv6 Launch

Dlaczego nie mogę uzyskać dostępu do Facebooka?

Facebook, podobnie jak wiele innych serwisów takich, jak Google i Yahoo!, biorą udział w światowej inicjatywie World IPv6 Launch, mającej na celu modernizację warstwy Internetu obejmującej routing. Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do Facebooka lub do innych serwisów uczestniczących w tej inicjatywie, prawdopodobnie Twój komputer nie jest gotowy na obsługę protokołu IPv6.

Wykonaj czynności opisane w tym przewodniku, aby skonfigurować komputer tak, by możliwe było ponowne uzyskanie dostępu do Facebooka.

W jaki sposób ponownie uzyskać dostęp do Facebooka?

Najbardziej prawdopodobną przyczyną, dla której nie możesz dziś uzyskać dostępu do Facebooka jest fakt, że Twój komputer jest ustawiony tak, by korzystać z protokołu IPv6, podczas gdy wykorzystywane przez Ciebie połączenie internetowe nie obsługuje go. Aby rozwiązać ten problem, konieczne będzie wyłączenie protokołu IPv6 w komputerze, co umożliwi połączenie się z Facebookiem za pośrednictwem protokołu IPv4, który obecnie stanowi standard w internecie.

Wybierz odpowiedni system operacyjny:

Wyłączanie protokołu IPv6 w systemie Windows 7

 1. Kliknij logo systemu Windows u dołu ekranu
 2. Kliknij pozycję „Panel Sterowania”
 3. Kliknij pozycję „Centrum sieci i udostępniania” w panelu sterowania
 4. Kliknij opcję „Zmień ustawienia zasilacza”
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy domyślny adapter sieciowy (najprawdopodobniej będzie to „Połączenie lokalne”)
 6. Kliknij prawym przyciskiem i wybierz z wyświetlonego menu opcję „Właściwości”
 7. Usuń zaznaczenie opcji „Protokół internetowy, wersja 6 (TCP/IPv6)”
 8. Kliknij opcję „OK”
 9. Może być wymagane ponowne uruchomienie komputera

Wyłączanie protokołu IPv6 w systemie Windows Vista

 1. Kliknij logo systemu Windows u dołu ekranu
 2. Kliknij pozycję „Panel Sterowania”
 3. Kliknij opcję „Centrum udostępniania sieciowego”
 4. Kliknij opcję „Zmień ustawienia zasilacza” w bocznym menu
 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy domyślny adapter sieciowy (prawdopodobnie będzie nim „Połączenie lokalne”)
 6. Kliknij prawym przyciskiem i wybierz z wyświetlonego menu opcję „Właściwości”
 7. Usuń zaznaczenie opcji „Protokół internetowy, wersja 6 (TCP/IPv6)”
 8. Kliknij opcję „OK”
 9. Może być wymagane ponowne uruchomienie komputera

Odinstalowywanie protokołu IPv6 w systemie Windows XP

 1. Kliknij ikonę „Start” u dołu ekranu
 2. Kliknij opcję „Ustawienia”
 3. Kliknij pozycję „Panel Sterowania”
 4. Kliknij opcję „Połączenia sieciowe”
 5. Right-click the network adapter that is labeled as "Connected"
 6. Kliknij prawym przyciskiem i wybierz z wyświetlonego menu opcję „Właściwości”
 7. Wybierz z listy zainstalowanych komponentów „Microsoft TCP/IP wersja 6”
 8. Odinstaluj
 9. Kliknij opcję „Tak” w oknie dialogowym potwierdzenia
 10. Kliknij opcję „Zamknij”, aby zapisać ustawienie
 11. Może być wymagane ponowne uruchomienie komputera

Wyłączanie protokołu IPv6 w komputerach z systemem MAC OS X

 1. Kliknij ikonę Apple w lewym górnym rogu ekranu
 2. Kliknij pozycję „Właściwości systemu”
 3. Kliknij opcję „Sieć”
 4. Wybierz połączenie sieciowe z opisem „Połączono”
 5. Kliknij przycisk „Zaawansowane...” u dołu okna
 6. Kliknij kartę „TCP/IP”
 7. Kliknij listę „Skonfiguruj IPv6” i wybierz opcję „Wył.”
 8. Kliknij opcję „OK”

Co to jest IPv6?

Internet opiera się na ogromnym systemie adresów, przypominających adresy ulic, przy jakich mieszczą się domy. System ten jest znany jako protokół internetowy (w skrócie IP). Obecnie internet wykorzystuje protokół IP w wersji 4, który obsługuje około 4 miliardów adresów. Internet rozszerza się i adresy będą ulegać wyczerpaniu, uniemożliwiając dodanie nowych komputerów, serwerów lub urządzeń mobilnych.

Aby rozwiązać ten problem, starannie opracowano protokół IP w wersji 6 (IPv6), który pozwoli na korzystanie z liczby adresów odpowiadającej wynikowi mnożenia 4 miliardów przez 4 miliardy, czyli 340 undecylionów adresów, co da gwarancję, że w nawet bardzo dalekiej przyszłości w Internecie nie zabraknie adresów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat protokołu IPv6, odwiedź stronę Strona Wikipedii poświęcona protokołowi IPv6.